3Dwcs สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 
 
Username
Password
ลืมรหัสผ่าน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การกวาดบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การจัดเตรียมผักและผลไม้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว การปัด กวาด เช็ด ถู บ้านเรือน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว การกรอกน้ำใส่ขวด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง รู้จักของใช้ส่วนตัว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง โท เรียนรู้การทำความสะอาดบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การจัดการในการทำงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การเลี้ยงปลาสวยงาม

ทั้งหมด 10 บทเรียน : 1 หน้า :
1
 
  * หากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิก คุณจะสามารถดูเนื้อหาได้วิชาละ 10 เรื่องครับ
* เมื่อสมัครสมาชิกคุณจะสามารถดูเนื้อหาได้วิชาละ 20 เรื่องครับ
* สำหรับโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการ World class school จะสามารถรับชมเนื้อหาที่มีทั้งหมดได้ครับ