3Dwcs สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 
 
Username
Password
ลืมรหัสผ่าน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ความสุขของต้นข้าว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ต้นข้าวสนุกกับสีสัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ต้นข้าวฟังเสียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง หัวหุ่นของต้นข้าว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง ภาพพิมพ์ของหน่อไม้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง หน่อไม้ระบายสี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง หน่อไม้ตีระนาด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง หนูน้อยหัดรำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง งานศิลป์ของซาร่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง นักสำรวจน้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง พี่บัวพาเที่ยวพิพิธภัณฑ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง แสงเงากับการวาดภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การวาดภาพจากการใช้น้ำหนักสี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การจัดองค์ประกอบศิลป์

ทั้งหมด 14 บทเรียน : 1 หน้า :
1
 
  * หากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิก คุณจะสามารถดูเนื้อหาได้วิชาละ 10 เรื่องครับ
* เมื่อสมัครสมาชิกคุณจะสามารถดูเนื้อหาได้วิชาละ 20 เรื่องครับ
* สำหรับโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการ World class school จะสามารถรับชมเนื้อหาที่มีทั้งหมดได้ครับ