3Dwcs สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 
 
Username
Password
ลืมรหัสผ่าน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง นักสำรวจน้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง พี่บัวพาเที่ยวพิพิธภัณฑ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง แสงเงากับการวาดภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การวาดภาพจากการใช้น้ำหนักสี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การจัดองค์ประกอบศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาเซียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง This is Brunei
กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาเซียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง This is Cambodia
กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาเซียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง This is Indonesia
กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาเซียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง This is Laos
กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาเซียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง This is Malaysia
กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาเซียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง This is Myanmar
กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาเซียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง This is Plilippines
กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาเซียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง This is Singapore
กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาเซียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง This is Thailand
กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาเซียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง Historical Placesin ASEAN Countries

ทั้งหมด 107 บทเรียน : 8 หน้า :
<< กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ] ถัดไป >>