3Dwcs สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 
 
Username
Password
ลืมรหัสผ่าน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว การกรอกน้ำใส่ขวด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง รู้จักของใช้ส่วนตัว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง โท เรียนรู้การทำความสะอาดบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การจัดการในการทำงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การเลี้ยงปลาสวยงาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ความสุขของต้นข้าว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ต้นข้าวสนุกกับสีสัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ต้นข้าวฟังเสียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง หัวหุ่นของต้นข้าว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง ภาพพิมพ์ของหน่อไม้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง หน่อไม้ระบายสี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง หน่อไม้ตีระนาด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง หนูน้อยหัดรำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง งานศิลป์ของซาร่า

ทั้งหมด 107 บทเรียน : 8 หน้า :
<< กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ] ถัดไป >>